Årsmøte 2021
Startside
 

Dagsorden

  • Velge: dirigent, protokollfører, 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  • Godkjenne: innkalling, sakslist og forretningsorden
  • Årsberetning
  • Regnskap og budsjett.
  • Fastsette kontingent
  • Valg
  • Innkommende forslag

Det blir ingen servering pga korona

Forslag til årmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet

I tillegg blir det premieutdeling